Oudervereniging 'Vrienden van 't College'

De oudervereniging 'Vrienden van het College' bestaat uit een vertegenwoordiging van vrijwillige ouders.
Wij zitten 5 keren per schooljaar aan tafel met mijnheer directeur - Kris Jacobs- en een delegatie van 2 leerkrachten.


Hier worden allerlei thema's besproken die met onze kinderen te maken hebben (verkeersveiligheid, typlessen, fruit op school, opvang,...). Vaak wordt er ook uitleg gegeven over bepaalde lesmethodes, de leestrein, bouwdossier,...

Ouders krijgen ook de gelegenheid om suggesties te doen waar nodig.

.

Een aantal van onze vergaderingen, worden voorafgegaan door een 'infomoment', waar alle ouders op worden uitgenodigd. Daarbij zijn de voorbije jaren al thema’s aan bod gekomen zoals "Pesten op school", "Wat zeggen de punten op het rapport over mijn kind?", “Hoe verlopen de lessen LO”, …


Daarnaast kan de school ook beroep doen op ons, om bepaalde klusjes of werkjes te doen. Als de school een helpende hand vraagt, gaan we daar meestal graag op in: we zorgen voor hotdogs met carnaval, we helpen met de verdeling tijdens de soep- en chocoladeverkoop t.v.v. de sneeuwklassen. 


En "last but not least", we proberen ook geld in het laatje te brengen om de school financieel te ondersteunen (bijv. aanschaf fluohesjes, speelgoed voor het speelhuisje,...). Dit doen we door verschillende projecten. We organiseren bijvoorbeeld het ontbijt en tijdens het schoolfeest en de driejaarlijkse musical nemen we de cafetaria/bar voor onze rekening.